Home/rafebetma

About rafebetma

מערכת שקופה לקידום בנות. בנות עוזבות את ההטענות מגברים. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל https://www.israelxclub.co.il/%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F/ – צור את העבודה הטובה ביותר עם רווחים מעולים, ולקוחות עניין מציעים שירותים באופן בלעדי באיכות הטובה ביותר. גישה זו מאפשרת באופן בלעדי לפתח שיתוף פעולה בקו ארוך, אשר יהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בהכרזת צו העובד, מכיוון שעלויות ההסדר הן אך ורק בעלויות העובד. העלות המשוערת של השכרה היומית של דירה בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.
Go to Top