Home/taidiscupo

About taidiscupo

מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בונוסים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי בגבעתיים – לספק לעובדים עבודה הגונה עם הכנסה טובה, וגברים מעוניינים נותנים שירותים בלעדית לנכס הטוב ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לבסס שיתוף פעולה ממושך, אשר יהיה לשווא עבור בנות וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר תנאים הגונים לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע רק על רצונותיה של הילדה עצמה, מכיוון שהוצאות נדל"ן נופלות בדיוק על הוצאות העובדת. העלות הממוצעת של דירת השכרה יומית בישראל היא תוך 40-60 דולר ליום.
Go to Top